Day: July 2, 2020

Podd #37 Skillnaden mellan en bra process och ett bra resultat

Pelles argument för att köpa guld > aktieindex

SP500 mätt i guld och ett 200 veckors exponentiellt glidande genomsnitt. När förhållandet stiger och korsar 200 veckors ema nedifrån-upp, bör man äga guld. När förhållandet sjunker och korsar 200 veckors ema uppifrån-ned bör man äga SP500.

1. Köp guld, sälj aktier

2. Sälj guld, köp aktier

3. Köp guld, sälj aktier, 

4. Sälj guld, köp aktier 

5. Köp guld, sälj aktier

SP500 aktieindex har mätt i guld varit i negativ trend sedan slutet på 2018 (dvs guld är en bättre investering än aktier). Mellan 2012 och 2018 var aktieindex bättre investering.
S&P 500 and Nasdaq Weekly Charts Show Significant Downside Risk ...
SP500 mätt i USD har varit i positiv trend sedan 2009.