#15 Podd: Hur mycket pengar är tillräckligt?

Måste du vara ekonomiskt oberoende eller har du kanske redan nu tillräckligt med pengar?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *