Podd: Dom 2 lättaste vägarna till rikedom

2 vägar till rikedom:

  1. Entreprenörskap – starta ditt eget företag 
  2. Investering – köp delar av andras företag eller investera i andra saker som tenderar att stiga i värde över tid

Skillnad mellan företag och företag:

  1. Lasses rörmokarfirma – Lasse är företaget.
  2. Spotify – varumärket/produkten (systemet) är företaget.

Företag som baseras på ett varumärke/produkt kan bli väldigt lönsamma och skapa rikedom. Medan det är svårt att bli rik genom att ha ett personligt företag (konsult) som baseras på företagarens personliga kunskap och tid.

Skillnad mellan investering och investering:

  1. Lasses köp av villa nära storstaden – Huset kostar Lasse massa pengar varje år men på lång sikt går det upp mycket i värde.
  2. Aktiebolag som köper och hyr ut fastigheter – Fastigheterna kostar inte aktiebolaget något utan genererar hyresintäkter SAMTIDIGT som dom stiger i värde på lång sikt.

Företag, fastigheter och tillgångar som genererar vinst kan skapa enorma förmögenheter. Medan Lasse måste alltid ha någonstans att bo och måste flytta till skogen i Norrbotten för att kunna få ut vinst av sin “investering”.

Gör båda!

Förmögenheter skapas och bevaras i allra största grad genom investeringar. Men om du är en entreprenör är det mycket möjligt att du kan lyckas bli rik på det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *